kontkt

fb all google plus

NEWSLETTER

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Za pozostawienie adresu dostaniesz kupon rabatowy.

czysty gabinet

 

epak com pl

 

eOzon Banner

 

rzetelna firma - epak

Zasady Dezynfekcji powierzchni w gabinecie

Dezynfekcja rąk

Higieniczne mycie rąk

Zastosowanie środka przeznaczonego do higienicznego mycia rąk ma na celu uzyskanie statystycznie większej redukcji liczby drobnoustrojów przejściowych niż przy myciu rąk przez 1 minutę zwykłym mydłem w płynie.

Higieniczna dezynfekcja rąk

Wykonywana jest przeznaczonymi do tego celu preparatami, najczęściej alkoholowymi.
Higieniczną dezynfekcję rąk wykonuje się po umyciu i dokładnym wysuszeniu rąk.

Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji rąk

Dezynfekcja powierzchni

Powierzchnie są rezerwuarem drobnoustrojów, które mogą stanowić zagrożenie i zostać przeniesione na inne powierzchnie, sprzęty lub osoby. Przenoszenie drobnoustrojów następuje zazwyczaj za pośrednictwem rąk.
Ryzyko zakażenia jest zmniejszane przez używanie rękawiczek, natomiast czyszczenie i dezynfekcja powierzchni ogranicza rozprzestrzenianie drobnoustrojów występujących na powierzchniach.

Ogólne zasady:

 • sprzęt i powierzchnie minimalnego ryzyka stanowiące małe zagrożenie przeniesienia zakażenia np. ściany, podłogi, meble nie muszą być rutynowo dezynfekowane, a jedynie poddawane czyszczeniu i myciu,

 • powierzchnie wyposażenia aparatury mogą być zanieczyszczone pewną liczbą drobnoustrojów chorobotwórczych i w związku z tym powinny być często myte i dezynfekowane, zgodnie z przyjętymi w zakładzie procedurami np. z zastosowaniem środków dezynfekujących o zakresie działania dostosowanym do zagrożenia.

Zasady dezynfekcji powierzchni:

 • do dezynfekcji powierzchni o różnym stopniu zagrożenia należy stosować oddzielne pojemniki ze środkiem dezynfekcyjnym i zmywaki przeznaczone do określonego celu (np. różniące się kolorem),

 • w obecności klientów i personelu dezynfekować tylko małe powierzchnie (do 2m),

 • przy zastosowaniu preparatów zawierających glioksal, sklasyfikowanych i oznakowanych jako uczulające, szkodliwe, drażniące w następstwie narażenia drogą oddechową, zawierających aldehyd glutarowy - stężenie w roztworach użytkowych nie powinno przekraczać 0,2%,

 • stosowanie spryskiwaczy do aplikacji preparatu dezynfekcyjnego powinno być ograniczone do małych i trudno dostępnych powierzchni.

W celu zapewnienia właściwego efektu dezynfekcji powierzchni należy:

 • posługiwać się profesjonalnym sprzętem do mycia i dezynfekcji,

 • stosować odpowiednie preparaty myjące i dezynfekcyjne (do określonego zastosowania) i w prawidłowych stężeniach,

 • opracować szczegółowe instrukcje mycia i dezynfekcji powierzchni w pomieszczeniach,

 • przygotowywać roztwór myjący czy myjąco-dezynfekujący bezpośrednio przed użyciem,

 • nie zanieczyszczać roztworu - często wymieniać, zawsze, gdy zmieni barwę, używać świeżych zmywaków i sprzętu, gdy zmieniany jest roztwór myjący/dezynfekujący,

 • cały sprzęt: mopy, zmywaki po użyciu czyścić, wysuszyć lub używać jednorazowych,

 • nie należy używać rutynowo środków o pełnym zakresie działania i sporobójczych,

 • nie należy stosować preparatów czyszczących z dodatkiem substancji bakteriostatycznej, ponieważ sprzyja to selekcjonowaniu szczepów opornych.

Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji powierzchni

 Dezynfekcja narzędzi i sprzętu po użyciu

Przy doborze metody oraz preparatu do dezynfekcji narzędzi, sprzętu i powierzchni należy uwzględnić:

 • ryzyko zakażenia i poziom czystości mikrobiologicznej niezbędny dla dezynfekowanego przedmiotu,

 • zdolność do eliminowania drobnoustrojów stanowiących zagrożenie (zakres działania),

 • obecność zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych i ich wpływ na czynnik dezynfekcyjny,

 • szkodliwość dla ludzi (klienta, personelu),

 • wpływ na dezynfekowane przedmioty, powierzchnie gdy jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem oraz z zalecanym sposobem użycia,

 • względy organizacyjne tj.: łatwość przygotowania roztworu, stabilność w koncentracie i roztworze.
 

Ogólne zasady dezynfekcji narzędzi:

 • preparaty przeznaczone do dezynfekcji narzędzi, powinny wykazywać działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze oraz sporobójcze,

 • narzędzia przerywające ciągłość tkanek muszą być sterylne (wolne od form wegetatywnych i spor bakterii oraz wirusów),

 • sprzętowi wielokrotnego użycia, stosowanemu przy zabiegach związanych z naruszeniem ciągłości tkanek, a także takiemu, który przypadkowo stwarza takie zagrożenie np. brzytwy, cążki należy zapewnić sterylizację.

Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji narzędzi

Zasady przechowywania preparatu dezynfekcyjnego celem zachowania jego aktywności

 • w odpowiednich warunkach określonych przez producenta,

 • w określonej temperaturze, chroniąc przed światłem dziennym,

 • w oryginalnym opakowaniu,

 • w miejscu niedostępnym dla osób postronnych/niepowołanych.

Bezpieczne stosowanie preparatów dezynfekcyjnych

 • preparaty powinny być przechowywane w zamkniętych opakowaniach oryginalnych, w miejscach niedostępnych dla osób niepowołanych i w warunkach przechowywania określonych w karcie charakterystyki,

 • roztwory użytkowe należy przygotowywać w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniach lub miejscach o sprawnie działającej wentylacji, zgodnie z zaleceniami producenta, najlepiej bezpośrednio przed wykonaniem dezynfekcji,

 • roztwory użytkowe powinny być wymieniane codziennie, dłuższe niż jeden dzień użytkowanie roztworów dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy można kontrolować w nich stężenie substancji aktywnych, dostarczonymi przez producenta wraz z preparatem wskaźnikami,

 • w przypadku roztworów nietrwałych tj. uwalniających aktywny chlor, jod lub tlen przechowywanie powoduje zmniejszenie lub utratę aktywności w związku z tym należy je wymieniać po użyciu,

 • do sporządzania roztworów w przypadku, gdy nie ma innych zaleceń producenta należy stosować wodę o temperaturze 20-30 stopni C,

 • nie wolno łączyć różnych preparatów dezynfekcyjnych, ani dodawać preparatów myjących,

 • należy sprawdzać dokładność dozowania, czyli objętość produktu płynnego lub masę produktu sypkiego, odmierzonego miarką,

 • naczynia zawierające roztwory użytkowe powinny być oznakowane: nazwą preparatu, stężeniem, datą (godziną, gdy roztwór jest nietrwały) przygotowania, danymi identyfikacyjnymi osoby przygotowującej roztwór.

 Środki ochrony osobistej

 • jednorazowe rękawice i fartuch,

 • okulary ochronne,

 • chronić drogi oddechowe przy pracy z preparatami zawierającymi aldehydy lub substancje utleniające oraz w przypadku stosowania urządzeń do spryskiwania.

Dowiedz się więcej o naszych środkach ochrony osobistej

W przypadku dezynfekcji narzędzi i sprzętu zaleca się przeprowadzenie procesu w pojemnikach pod przykryciem, po dezynfekcji narzędzia należy wypłukać w wodzie o odpowiedniej jakości mikrobiologicznej, a cały proces prowadzić w pomieszczeniach ze sprawną wentylacją.
<<<  Dowiedz się więcej o naszych środkach do dezynfekcji

Promocje

Kliencie jesteś dla nas najważniejszy!

Za cenne uwagi (również krytyczne) na temat sklepu nagroda niespodzianka.

komentarzOceń nas.

Cenniki do pobrania

Copyright © 2014 - 2014 ekotu.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte w celu informacyjnym. Oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Sklep internetowy Shoper.pl