Płatności można dokonać w formie gotówkowej (przy odbiorze w siedzibie firmy lub przy odbiorze przesyłki) oraz przelewem.

Forma płatności "gotówkowej" jest możliwa przy odbiorze w siedzibie firmy lub przy odbiorze przesyłki.

Przy wyborze formy płatności "przelew" pieniądze należy przelać na poniższe konto bankowe:
27 1560 0013 2014 7511 7708 0001
oraz podać tytuł zapłaty w postaci: zapłata za zamówienie nr i datę.

W przypadku formy płatności przelewem z odroczonym terminem płatności wymagane jest przesłanie skanu dokumentów rejestrowych firmy (wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, nip i regon) na adres e-mail: biuro@ekotu.pl