logo

Wiemy, że dla niektórych gabinetów dentystycznych potrzeba zakupu i instalacji separatorów amalgamatu była zaskoczeniem. Nowe przepisy jasno regulują, która jednostka musi zaopatrzyć się w urządzenie oraz jakie normy jakościowe musi ono spełniać. Trzeba jednak zaznaczyć, że separatory amalgamatu to temat stosunkowo świeży na naszym rynku, a ostatnie działania ustawodawców sprawiły, że nie wszyscy użytkownicy wiedzą, jak używać separator amalgamatu oraz co zrobić z zebraną rtęcią. Oto krótki poradnik!

Czy zebrany w separatorach amalgamatu odpad jest niebezpieczny?

Owszem, filtr lub komora sedymentacyjna separatora amalgamatu zbiera resztki wypełnienia, którego zdecydowaną większość stanowi rtęć. W ściekach bytowych przybiera ona bardzo toksyczną formę metylortęci i zdecydowanie należy zapobiegać przedostawaniu się plomb amalgamatowych do kanalizacji.

Usuwanie amalgamatu nie może odbywać się w dowolny sposób. Zużytych elementów filtracyjnych ani osadu nie należy umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne, jak również płukać w zlewie. Amalgamat to odpad niebezpieczny, musi być zatem przechowywany, a sama utylizacja amalgamatu to zadanie wykwalifikowanej firmy. Przechowywanie resztek uzębienia oraz wypełnień amalgamatowych musi odbywać się w pojemnikach, szczelnie zamykanych i oznakowanych. Jedynie kapsułki po amalgamacie, które nie noszą śladów tego materiału mogą być traktowane jako zwykły odpad medyczny.

Jak wygląda serwis separatorów amalgamatu?

To rzecz, którą ustala się z każdym dostawcą bezpośrednio. Częstotliwość serwisu separatorów amalgamatu to kwestia, która zależy od rodzaju urządzenia, niektóre trzeba rewidować raz na kwartał, inne raz na pół roku itd. W każdym przypadku jednak należy prowadzić szczegółową ewidencję z wytwarzania i usuwania amalgamatu. Historia magazynowania odpadu tego typu jest niezbędna do okazania zarówno firmie, odbierającej od nad odpad niebezpieczny, jak również w przypadku inspekcji z jednostki do tego uprawnionej.

Czy producent separatorów amalgamatu dokona instalacji urządzenia?

W większości przypadków – nie. Wpięcie separatora przy każdym unicie lub zbiorczo przy kilku jednostkach to zadanie odbierającego urządzenie i musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi praktykami w zakresie techniki sanitarnej. Ponadto separatory amalgamatu muszą posiadać ważny certyfikat zgodności z normą ISO 11143. Zachęcamy do nabywania urządzeń certyfikowanych, które gwarantują jakość i sprawność na poziomie wymaganym przez ustawodawcę. Na rynku można spotkać się z separatorami amalgamatu, które posiadają by-pass, co jest całkowicie niezgodne z ideą funkcjonowania tego typu urządzenia.

Czy każdy gabinet dentystyczny musi kupić separator amalgamatu?

Regulacja dotyczy tylko tych gabinetów stomatologicznych, które wykonują i/lub usuwają wypełnienia amalgamatowe. Jeśli dany gabinet korzysta z plomb nieszkodliwych dla środowiska, nie ma potrzeby usuwania amalgamatu, a co za tym idzie, kupna tego urządzenia.

Wprowadzenie obowiązku zakupu separatorów amalgamatu oraz związane z tym koszty serwisu i utrzymania stacji mają za zadanie nakłonić gabinety stomatologiczne w Unii Europejskiej do odejścia od amalgamatu. W samej Polsce rocznie wykonuje się około 13 milionów plomb amalgamatowych, na które zużywanych jest ponad 5,5 tony rtęci. Niestety ta neurotoksyna migruje i akumuluje się w środowisku naturalnym, co niesie olbrzymie ryzyko dla zdrowia i życia.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuj Więcej informacji Odrzuć