logo

Czym są odpady medyczne?

Odpady medyczne w Polsce są regulowane przez przepisy prawne oraz kontrolowane przez odpowiednie instytucje. Odpady medyczne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach stanowią odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. 

Odpady medyczne w Polsce to wszelkie odpady pochodzące z działalności medycznej, weterynaryjnej oraz laboratoriów diagnostycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego lub środowiska. Są podzielone na różne kategorie w zależności od ich charakteru i potencjalnego zagrożenia. Przykładowe kategorie to odpady ostrych narzędzi, odpady zakaźne, odpady farmaceutyczne itp. Odpady medyczne muszą być zbierane i segregowane w specjalnych kontenerach lub workach oznaczonych odpowiednimi symbolami, aby uniknąć kontaminacji innych odpadów.

Transport odpadów medycznych musi być przeprowadzany zgodnie z ADR, wytycznymi bezpieczeństwa i higieny, często przez specjalizowane firmy transportowe.

Odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane w sposób bezpieczny, np. przez spalanie w specjalnych instalacjach lub sterylizację. Proces ten musi być również dokładnie udokumentowany.

W poniższej tabeli przedstawiono kody rodzajów medycznych:

Rodzaj odpadów medycznych

Kod

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 01

Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02

Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 03*

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 04

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 07

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 08

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 09

Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 10

Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81

Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 01 82

Źródło: gov.pl

Jak postępować z odpadami medycznymi?

Przede wszystkim – wszystkie odpady medyczne powinny być segregowane w miejscu ich powstania (uwzględniając sposób ich unieszkodliwiania), a pracownicy oraz pacjenci szpitala bądź gabinetu muszą być poinformowaniu o obowiązującym systemie segregacji odpadów (zaleca się umieszczenie tablic informacyjnych na pojemnikach o rodzaju odpadów).

Każdy rodzaj odpadów powinien być zbierany do odpowiednich pojemników plastikowych lub odpowiednich worków jednorazowego użycia. Kluczowe pytanie to…

Jaki odpad do jakiego pojemnika?

Najczęściej spotykamy opakowania na odpady medyczne w kolorze czerwonym, żółtym, ale również kolor niebieski, czarny lub zielony – jak można się domyślić, kolory definiują przeznaczenie danego opakowania.

Pojemniki i worki koloru czerwonego

Do pojemników oraz worków na odpady oznaczonym takim kolorem zbierane powinny być najbardziej niebezpieczne odpady medyczne, które mogą wywołać choroby u ludzi lub zwierząt. Zalicza się do nich poniższe odpady:

 • 18 01 02* – Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania;
 • 18 01 03* – Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, zużyte opatrunki, gaziki, podkłady;
 • 18 01 80* – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych;
 • 18 01 82* – Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych.

Pojemniki iworki koloru żółtego

Tak oznaczone pojemniki i worki przeznaczone są do przechowywania mniej niebezpiecznych odpadów, np.:

 • 18 01 06* – Chemikaliów, w tym odczynników chemicznych, zawierających substancje niebezpieczne;
 • 18 01 08* – Leków cytotoksycznych i cytostatycznych;
 • 18 01 10* – Odpadów amalgamatu dentystycznego.

Pojemniki na odpady medyczne PACAZUR
Link do tego produktu w naszym sklepie: Pojemniki na Odpady Medyczne - Sklep Ekotu.pl

Pojemniki i worki w kolorze innym niż czerwony i żółty

Do takich opakowań na odpady medyczne należy umieścić pozostałe grupy odpadów, tj.:

 • 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki – nieskażone: skalpele, igły, noże chirurgiczne, nici chirurgiczne, nożyczki;
 • 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy);
 • 18 01 07 – Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione 18 01 06, czyli niezawierające substancji niebezpiecznych;
 • 18 01 09 – Leki inne niż wymienione w 18 01 08 – wadliwe, przeterminowane leki;
 • 18 01 81 – Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80.

Uwaga na ostre narzędzia!

Zużyte igły powinny być składowane w specjalnych pojemnikach z twardego plastiku, a następnie umieszczane w workach na odpady medyczne, które są odbierane przez firmy zajmujące się utylizacją takich odpadów. Pojemnik na zużyte igły dostępny w naszym sklepie EKOTU:


Pojemnik na zużyte igły

Link do tego produktu w sklepie EKOTU: Pojemnik na odpady medyczne 0,2L (ekotu.pl)

Zbieranie odpadów z sal pacjentów, gabinetów lekarskich, dyżurek oraz z innych pomieszczeń, w których są wytwarzane odpady, powinno się odbywać przy użyciu wózków z przestrzenią zamkniętą. Nie wolno przenosić worków z odpadami w rękach!

Jakie są najlepsze opakowania na odpady medyczne?

Jeżeli chodzi o pojemniki do odpadów medycznych – muszą być one wykonane z wytrzymałego polipropylenu oraz muszą być w pełni kompatybilne z najwyższymi standardami odporności na uszkodzenia ostrymi przedmiotami wg EN ISO 23907. Ponad to, pojemniki te muszą być dopuszczone do transportu drogowego, kolejowego, morskiego niebezpiecznych odpadów szpitalnych zgodnie z  UN3291, zgodnie z najnowszą specyfikacją ADR/RID/IMDG.

Jak widać, jest wiele czynników składających się na wysoką jakość opakowania na odpady medyczne. Dlatego przed dokonaniem zakupu należy dokładnie zapoznać się ze specyfikacją pojemnika. Polecamy wybór produktów od sprawdzonych producentów. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego sklepu internetowego EKOTU – na naszej stronie znajdziesz opakowania na odpady medyczne najwyższej jakości i zgodne ze wszystkimi normami.  

Ile kosztują pojemniki do odpadów medycznych?

Cena pojemnika na odpad medyczny zależna jest od jego pojemności. W sklepie EKOTU dostępne są następujące pojemności:

Nasze pojemniki dostępne są w kolorze czerwonym oraz żółtym. Ceny rozpoczynają się od 2,12 zł za pojemnik. Przy złożeniu większego ilości pojemników (min. 40 szt.) cena opakowania jest jeszcze niższa.

W naszej ofercie znajdą Państwo również worki na odpady medyczne w kolorze czerwonym (a także czarnym oraz niebieskim) o następujących pojemnościach:

Worek na odpady medyczne
Link do tego produktu w sklepie EKOTU: Worki na Odpady Medyczne (ekotu.pl)

Dlaczego właściwa segregacja odpadów medycznych jest tak ważna?

Istotność właściwej segregacji odpadów medycznych wynika przede wszystkim z kwestii bezpieczeństwa. Niekontrolowane wytwarzanie, a następnie przechowywanie odpadów medycznych może mieć fatalny wpływ na środowisko naturalne, ale przede wszystkim zagraża to życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt. Niewłaściwa utylizacja odpadów szpitalnych może doprowadzić do przedostania się do środowiska znaczących ilości substancji szkodliwych, w tym substancji zakaźnych.

Jak transportować odpady medyczne?

W celu poprawnego transportu odpadów medycznych należy skorzystać z usług profesjonalnej firmy zajmującej się odbiorem odpadów (w tym odpadów medycznych). Firma PHU EPAK zajmuje się kompleksową usługą w zakresie odbioru, transportu oraz utylizacji odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju. Przy odbiorze odpadów bierzemy za nie pełną odpowiedzialność oraz wystawiamy wszystkie wymagane, poparte przepisami dokumenty.  

Jak często oddawać odpady medyczne?

Wobec ostatnio wzmożonych kontroli sanepidu warto przypomnieć, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, istnieje prawny obowiązek oddawania odpadów niebezpiecznych (medycznych) do utylizacji nie rzadziej niż raz na 30 dni.

Wstępne magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10 oraz 18 01 82 odbywa się w temperaturze do 18°C, z tym że od 10°C do 18°C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny. Natomiast w temperaturze do 10°C – nie dłużej niż 30 dni. Mimo wytworzenia małej ilości odpadów, należy przestrzegać ustawowego terminu (30 dni). Firmę EPAK, jako firmę transportową, do regularnego odbioru odpadów obliguje umowa podpisana na odbiór odpadów medycznych.

Częstotliwość oddawania odpadów potwierdzana jest w systemie BDO, do którego dostęp mają wszelkie służby kontrolujące.

Z informacji uzyskanych w sanepidzie wynika, że okres przechowywanych odpadów jest istotny dla bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przypominamy ponadto, że odpady powinny być przechowywane w temperaturze do 10°C nie dłużej niż 30 dni.

Zapraszamy do współpracy z naszą firmą PHU EPAK - utylizacja odpadów, odbiór oraz zagospodarowanie. Po więcej informacji zapraszamy na stronę Utylizacja odpadów, transport, odbiór, pojemniki na odpady — EPAK | Odbiór i utylizacja odpadów Kalisz

EPAK utylizacja odbiór odpadów