logo

Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące gromadzenia odpadów medycznych

Wybrany fragment:

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach zarządza się co następuje.

& 1.1

Odpady medyczne gromadzimy w następujący sposób:

1. o kodach 18 01 02, 18 01 03, 18 01 82 -worki koloru czerwonego

2. o kodach 18 01 06, 18 01 08, 18 01 10 -worki koloru żółtego

3. o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 -worki w kolorze innym niż czerwonym lub żółty

& 3

Pkt.1. Odpady medyczne, o których mowa w &1 ust. pkt 1, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pkt.2. Odpady medyczne, o których mowa w &1 ust. pkt 2, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.

Pkt.3. Odpady medyczne, o których mowa w &1 ust. pkt 3, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące gromadzenia odpadów weterynaryjnych

Wybrany fragment:

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 01 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (DZ.U.z 2010r. Nr 185, poz. 1243) zarządza się co następuje.

Odpady weterynaryjne gromadzimy w następujący sposób:

1. o kodach 18 02 02 - worki koloru czerwonego

2. o kodach 18 02 05 i 18 02 07 - worki koloru żółtego

3. o kodach 18 02 01, 18 02 03, 18 02 06, 18 02 08 - worki w kolorze innym niż czerwony lub żółtym 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi