Opakowania na zużyte świetlówki - jak poprawnie magazynować odpady?
Jakie są prawne nakazy stosowania opakowań na zużyte świetlówki? Jakie są zastosowanie i korzyści z prawidłowych opakowań na zużyte świetlówki? Odpowiedź znajdziesz w tekście.
Czytaj więcej
Jak wybrać odpowiednią wannę wychwytową/ociekową
Wanny wychwytowe (lub inaczej wanny ociekowe) to elemenety wyposażenia zakładu, w którym znajdują się substancje niosące ze sobą zagrożenie wszelkiego rodzaju. Wanny ociekowe ruchome oraz nieruchome są wyposażone w kratę ociekową oraz znajdujący się pod nią zbiornik.
Czytaj więcej
Jak postępować z odpadami szpitalnymi? Czyli segregacja odpadów medycznych w pigułce
Istotność właściwej segregacji odpadów medycznych wynika przede wszystkim z kwestii bezpieczeństwa. Niekontrolowane wytwarzanie, a następnie przechowywanie odpadów medycznych może mieć fatalny wpływ na środowisko naturalne, ale przede wszystkim zagraża to życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt. Niewłaściwa utylizacja odpadów szpitalnych może doprowadzić do przedostania się do środowiska znaczących ilości substancji szkodliwych, w tym substancji zaka
Czytaj więcej
Zadbaj o BHP w swojej firmie i postaw na profile ochronno ostrzegawcze!
Każdy pracodawca wie, jak ważne jest solidne wyposażenie firmy w niezbędny sprzęt BHP oraz materiały ochronne. Pracownicy poruszający się po miejscu pracy często narażeni są na ostre krawędzie i narożniki, nierówne powierzchnie oraz wystające rury. Rozwiązaniem wcześniej wymienionych problemów jest sprzęt chroniący przed uderzeniem, czyli profile ochronne z pianki!
Czytaj więcej
Pojemniki na odpady niebezpieczne!
Odpady niebezpieczne to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i środowiska dlatego wymagają prawidłowego zagospodarowania.
Czytaj więcej
Kompleksowe zestawy ekologiczne - sorbenty!
Apteczki ekologiczne powstały z myślą o zapewnieniu kompleksowego działania zapobiegawczego w razie wycieku niepożądanej substancji.
Czytaj więcej
Jak działa separator amalgamatu? Sprawdź, zanim wybierzesz konkretny model!
Regulacje prawne, dotyczące wyposażenia gabinetów stomatologicznych, regulują w sposób bardzo precyzyjny, które jednostki muszą być wyposażone w separator amalgamatu.
Czytaj więcej
Eksploatacja separatora amalgamatu – jak działa to urządzenie?
Popyt na urządzenia do usuwania amalgamatu w gabinetach dentystycznych wzrósł w ostatnim czasie. Jest to pokłosie zmian w polskim i europejskim prawie.
Czytaj więcej
Jak dobrać separator amalgamatu? Oto poradnik dla gabinetów dentystycznych!
Wychwytywanie i usuwanie resztek plomb amalgamatowych to w tej chwili dość gorący temat, zwłaszcza w środowisku stomatologicznym.
Czytaj więcej
Separator amalgamatu – ABC przed zakupem urządzenia do gabinetu stomatologicznego!
Prowadzisz gabinet dentystyczny i interesujesz się usuwaniem amalgamatu? To doskonała okazja, żeby pokrótce przybliżyć najważniejsze kwestie z tym związane.
Czytaj więcej
Separator amalgamatu - rola we współczesnej polityce ekologicznej
Kto by pomyślał, że ludzkość od ponad stu lat nosi w zębach małą, ekologiczną bombę? To oczywiście literacka hiperbola, ale jest w tym ziarnko prawdy.
Czytaj więcej
Usuwanie amalgamatu w gabinetach stomatologicznych - pytania dotyczące użytkowania
Wiemy, że dla niektórych gabinetów dentystycznych potrzeba zakupu i instalacji separatorów amalgamatu była zaskoczeniem.
Czytaj więcej
Sorbent - rodzaje i zastosowanie
Sorbenty są to ciała stałe, których cząstki charakteryzują się dużą powierzchnią.
Czytaj więcej
Środki Dezynfekujące, stosowanie, częste błędy w gabinecie przyczyną zakażeń
Artykuł ma na celu przypomnienie osobom zatrudnionym w służbie zdrowia o zagrożeniach, czyhających na nich w ich codziennej pracy oraz o sposobach ich zapobiegania, dezynfekcji.
Czytaj więcej
Wanny Wychwytowe, Palety Wychwytujące pod beczki
Wanny wychwytowe (palety) są ciekawym i skutecznym sposobem na wycieki. Dzięki posiadaniu palet zapobiegasz przedostawaniu się substancji niebezpiecznej do środowiska.
Czytaj więcej
Zasady Dezynfekcji powierzchni w gabinecie
Zastosowanie środka przeznaczonego do higienicznego mycia rąk ma na celu uzyskanie statystycznie większej redukcji liczby drobnoustrojów przejściowych niż przy myciu rąk przez 1 minutę zwykłym mydłem w płynie.
Czytaj więcej
Rozporządzenia dotyczące odpadów medycznych i weterynaryjnych
W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. na podstawie art.7 ust.4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach zarządza się co następuje.
Czytaj więcej
Dezynfekcja i zasady zapobiegania zakażeniom
W wyniku procesu dezynfekcji zostają zniszczone formy wegetatywne drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak: bakterie, grzyby, wirusy, prątki. Odbywa się to za pomocą środków fizycznych i chemicznych.
Czytaj więcej
Czym jest ozonowanie?
Ozon jest alotropową odmianą tlenu, która występuje we wszystkich stanach skupienia. W stanie gazowym ozon jest niebieskim gazem, o bardzo charakterystycznym i ostrym zapachu.
Czytaj więcej
Przepisy BHP w pracy
Art. 66 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2.04.1997 r. gwarantuje wszystkim pracownikom prawo do wykonywania pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach.
Czytaj więcej
Pojemniki na odpady niebezpieczne!
Odpady niebezpieczne to odpady stanowiące szczególne zagrożenie dla zdrowia i środowiska dlatego wymagają prawidłowego zagospodarowania.
Czytaj więcej
Dobór Czyściwa
Chcąc ułatwić Państwu dobór czyściwa, przedstawiamy krótki opis każdego z rodzaju czyściwa według produktów znajdujących się na naszym sklepie.
Czytaj więcej