logo

WANNY WYCHWYTOWE = CZYSTE I BEZPIECZNE STANOWISKA PRACY

Wanny wychwytowe (palety) są ciekawym i skutecznym sposobem na wycieki. Dzięki posiadaniu palet zapobiegasz przedostawaniu się substancji niebezpiecznej do środowiska. Po ewentualnym wycieku substancja spływa w dół zbiornika i tam się gromadzi.

Wanna wychwytowa to urządzenie używane w przemyśle i innych dziedzinach do gromadzenia i zabezpieczania przed wyciekami niebezpiecznych substancji chemicznych, olejów, paliw i innych płynów. Jest to niezwykle ważne narzędzie w zakresie ochrony środowiska, zapobiegania zanieczyszczeniom i przestrzegania norm dotyczących bezpieczeństwa.

Wanna wychwytowa to specjalnie zaprojektowane urządzenie, które służy do zbierania i zabezpieczania przed wyciekami substancji niebezpiecznych. Jest to konstrukcja zwykle wykonana z trwałego materiału, takiego jak stal nierdzewna lub kwasoodporna polietylen, aby zapewnić odporność na korozję i chemikalia. Wanna ma główną rolę w minimalizowaniu ryzyka zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych przez substancje chemiczne, oleje lub paliwa.

Pojemność: Wanny wychwytowe są dostępne w różnych rozmiarach i pojemnościach, aby sprostać różnym potrzebom. Można wybrać wanienkę o odpowiedniej pojemności w zależności od ilości przechowywanych substancji.

Materiał Konstrukcyjny: Materiał konstrukcyjny jest kluczowym czynnikiem przy wyborze wanny wychwytowej. Stal nierdzewna jest idealna do substancji agresywnych chemicznie, podczas gdy kwasoodporna polietylen jest skuteczna w przypadku olejów i paliw.

Certyfikacje i Zgodność z Normami: Dobrej jakości wanny wychwytowe spełniają określone normy i certyfikacje bezpieczeństwa, co jest istotne w kontekście przestrzegania przepisów i standardów branżowych.

Kształt i Konstrukcja: Wanny wychwytowe są dostępne w różnych kształtach i konstrukcjach, w tym jednokomorowe i dwukomorowe. Wybór zależy od potrzeb i zastosowań.

Pokrywa lub Ramka: Niektóre wanny wychwytowe są wyposażone w pokrywę lub ramkę, co pomaga w ochronie przed opadami atmosferycznymi i innymi zanieczyszczeniami z otoczenia.

Wanny wychwytowe są szeroko stosowane w wielu dziedzinach, w tym:

- W celu przechowywania i zabezpieczania przed wyciekami substancji chemicznych.

- Do gromadzenia i ochrony przed wyciekami olejów i paliw.

- W celu uniknięcia wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych.

- W celu zapewnienia bezpiecznego przechowywania.

Wanna wychwytowa to nieodzowne narzędzie w dziedzinie ochrony środowiska i zapobiegania wyciekom substancji niebezpiecznych. Wybór odpowiedniej wanny z uwzględnieniem jej pojemności, materiału i zgodności z normami jest kluczowy dla zapewnienia bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów. Dla różnych zastosowań istnieją różne typy wanien wychwytowych, które można dostosować do indywidualnych potrzeb.

 

Poznaj zalety wanien wychwytowych:

  • Oszczędność - substancja, która spływa w dół wanny nie ulega zanieczyszczeniu, dzięki czemu możliwe jest jej ponowne wykorzystanie. 
  • Czystość - zapobiegając wyciekom dbasz o czystość swojego stanowiska pracy. 
  • Bezpieczeństwo- niebezpieczne substancje są szkodliwe dla środowiska oraz życia i zdrowia pracowników. Rozlane płyny zwiększają ryzyko wypadku, wybuchu pożaru.
  • Wysoka jakość- produkty firmy są gwarancją szczelnego wykonania, odporności na chemikalia. 
  • Wygoda - wanny pomagają w organizacji przestrzeni,ułatwiają segregację,powodują,że w magazynie panuje ład i porządek. 
  • Przyjazne dla środowiska- palety chronią środowisko przed przedostawaniu się szkodliwych substancji do gleby.

Jakie materiały chronią wanny wychwytowe?

Do składowania palnych materiałów niebezpiecznych dla wody, jak np. olej lub lakier stosowane są cynkowane lub lakierowane wanny wychwytowe ze stali.

Do składowania agresywnych chemikaliów, jak np. kwasy stosowane są wanny wychwytowe z tworzywa sztucznego albo wanny wychwytowe ze stali szlachetnej.

Wanny wychwytowe ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego (z polietylenu) są wolne od korozji, a zatem znakomicie nadają się do składowania materiałów niebezpiecznych.

Dowiedz się więcej o naszych wannach wychwytowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wanien wychwytowych: Wanny wychwytowe - cena jak od producenta. Ekotu.pl