logo

WANNY WYCHWYTOWE = CZYSTE I BEZPIECZNE STANOWISKA PRACY

Wanny wychwytowe (palety) są ciekawym i skutecznym sposobem na wycieki.Dzięki posiadaniu palet zapobiegasz przedostawaniu się substancji niebezpiecznej do środowiska. Po ewentualnym wycieku substancja spływa w dół zbiornika i tam się gromadzi.

Poznaj zalety wanien wychwytowych:

  • Oszczędność - substancja,która spływa w dół wanny nie ulega zanieczyszczeniu,dzięki czemu możliwe jest jej ponowne wykorzystanie. 
  • Czystość - zapobiegając wyciekom dbasz o czystość swojego stanowiska pracy. 
  • Bezpieczeństwo- niebezpieczne substancje są szkodliwe dla środowiska oraz życia i zdrowia pracowników. Rozlane płyny zwiększają ryzyko wypadku,wybuchu pożaru.
  • Wysoka jakość- produkty firmy są gwarancją szczelnego wykonania,odporności na chemikalia. 
  • Wygoda - wanny pomagają w organizacji przestrzeni,ułatwiają segregację,powodują,że w magazynie panuje ład i porządek. 
  • Przyjazne dla środowiska- palety chronią środowisko przed przedostawaniu się szkodliwych substancji do gleby.

Jakie materiały chronią wanny wychwytowe?

Do składowania palnych materiałów niebezpiecznych dla wody, jak np. olej lub lakier stosowane są cynkowane lub lakierowane wanny wychwytowe ze stali.

Do składowania agresywnych chemikaliów, jak np. kwasy stosowane są wanny wychwytowe z tworzywa sztucznego albo wanny wychwytowe ze stali szlachetnej.

Wanny wychwytowe ze stali szlachetnej i tworzywa sztucznego (z polietylenu) są wolne od korozji, a zatem znakomicie nadają się do składowania materiałów niebezpiecznych.

Dowiedz się więcej o naszych wannach wychwytowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wanien wychwytowych: Wanny wychwytowe - cena jak od producenta. Ekotu.pl