logo

Sorbenty – artykuły przemysłowe do usuwania i ograniczania wycieków

Co to jest sorbent?

Sorbenty to produkty przemysłowe, które pozwalają na adsorpcję fizyczną wycieków. Materiały te charakteryzują się bardzo dużą powierzchnią chłonną oraz są zdolne do adsorbowania cieczy i gazów o różnej charakterystyce, w tym roztworów wodnych, olejów oraz związków ropopochodnych, a także agresywnych chemikaliów.

Sorbenty stosowane są szeroko przez służby ratunkowe oraz zakłady przemysłowe, jako obowiązkowy element wyposażenia stanowisk pracy, niezbędny do zabezpieczenia miejsca wycieku. Sorbenty minimalizują między innymi ryzyko skażenia środowiska, wybuchu pożaru, jak również ryzyko utraty zdrowia lub życia ludzi.

Funkcja sorbentu polega na jego zdolności do pochłaniania lub usuwania substancji lub zanieczyszczeń z danego medium. Sorbenty są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach ze względu na ich zdolność do spełniania różnych funkcji. Sorbenty mogą być używane do usuwania zanieczyszczeń z wody, powietrza i gleby. Na przykład, aktywowane węgle aktywne są stosowane do adsorpcji substancji organicznych z wody pitnej, a sorbenty gazowe mogą pomóc w usuwaniu szkodliwych gazów z powietrza. Są też często używane w technikach analitycznych, takich jak chromatografia gazowa i cieczowa, do oddzielania i koncentrowania substancji chemicznych w próbkach. Sorbenty mogą być stosowane w procesach przemysłowych do separacji i oczyszczania produktów chemicznych oraz do rekuperacji rozpuszczalników lub innych cennych substancji. Sorbenty są ważnymi składnikami w wielu procesach farmaceutycznych, takich jak chromatografia kolumnowa czy procesy oczyszczania leków, mogą być używane w różnych produktach ochrony osobistej, takich jak maski przeciwgazowe, aby adsorbować i zneutralizować szkodliwe substancje chemiczne. Sorbenty mogą pomagać w usuwaniu niepożądanych substancji, takich jak barwniki, zapachy czy smaki, z żywności i napojów. Funkcje sorbentów różnią się w zależności od rodzaju substancji, którą mają pochłaniać, oraz od zastosowania. Wybór odpowiedniego sorbentu jest kluczowy dla skuteczności i efektywności procesu sorpcji w danej aplikacji.

Oferujemy różne rodzaje sorbentów, które dobiera się w oparciu o właściwości wyciekających cieczy. Sorbenty dzielą się na dwie główne grupy: sorbenty sypkie oraz sorbenty tekstylne. Różnią się właściwościami adsorpcyjnymi oraz zastosowaniem.

  • Sorbenty sypkie są to powszechne i łatwo dostępne rozwiązania w formie granulatu. Sorbent stanowią drobne cząstki o dużych zdolnościach chłonnych, które dozuje się miejscowo, zasypując plamę wycieku. 
  • Sorbenty tekstylne to artykuły przemysłowe z tworzyw sztucznych, przeznaczone do wykorzystania w każdych warunkach. Są to różne rodzaje sorbentów, np. arkusze, poduszki, rolki lub węże – kształt, rozmiar i materiał dobierany jest w oparciu o charakterystykę wycieku.

Aby ułatwić naszym klientom wybór odpowiednich sorbentów, wszystkie produkty w naszej ofercie zostały podzielone ze względu na kształt, rozmiar oraz kolor. Każdy sorbent z naszego sklepu posiada atest PZH i spełnia najbardziej rygorystyczne normy higieniczne i toksykologiczne obecne na polskim rynku. Oferujemy rodzaje sorbentów dokładnie sprawdzone pod kątem efektywności oraz oddziaływania na środowisko.

Sorbent – z czego jest wykonany?

Współcześnie rodzaje sorbentów oraz ich zastosowania zostały dostosowane do aktualnych zasad zarządzania ryzykiem oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Oferowane przez nas produkty wykonane są z tworzyw sztucznych, które są bezpieczne dla środowiska naturalnego. Materiały sorpcyjne cechuje wysoka powierzchnia chłonna oraz zdolność do pochłaniania konkretnych rodzajów wycieków, np. sorbenty do oleju.

Sorbent – jak stosować?

Ze względu na zróżnicowane zastosowanie, w naszym sklepie znajdą Państwo następujące rodzaje sorbentów:

Sorbenty do oleju

Jeśli poszukują Państwo te rodzaje sorbentów, które poradzą sobie z wyciekiem w postaci oleju, ropy oraz innych substancji ropopochodnych, lecz są hydrofobowe (nie wchłaniają wody) – oznaczone są one kolorem niebieskim oraz białym.

Sorbenty do oleju stosowane są szeroko w przemyśle (np. usuwają wycieki z maszyn i pojazdów), jak również gospodarce wodnej (np. pozwalają ograniczyć plamę oleju na powierzchni zbiornika wodnego).

Sorbenty do wody i innych substancji

Rodzaje sorbentów, które pozawalają na adsorpcję wody oraz innych substancji, w tym także niezidentyfikowanych i niesklasyfikowanych, oznaczone są kolorem żółtym. Sorbenty uniwersalne, które pochłoną zarówno wodę, jak i oleje oraz substancje ropopochodne, oznaczone są kolorem szarym.

Jak dobrać sorbenty w sklepie Ekotu?

Wybór sorbentów w naszym sklepie jest bardzo intuicyjny. Odwiedź zakładkę Kategorie, a następnie wybierz odpowiednie dla Twojego zapotrzebowania rodzaje sorbentów. Następnie dobierz właściwy sorbent w oparciu o wymiary sorbentu (podane w cm), jego adsorpcję (podane w l/frp) oraz docelowe zastosowanie (np. do roztworów wodny lub do oleju). Jeśli masz pytania dotyczące któregoś z oferowanych w sklepie produktów lub szukasz odpowiedzi na pytanie: jaki sorbent dobrać dla swojego zapotrzebowania – skontaktuj się z nami!